1. KSE – PRIVACYBELEID

We respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en we behandelen alle persoonlijke gegevens van onze bezoekers die zij hebben geleverd of die wij verzameld hebben vertrouwelijk. In dit Privacybeleid beschrijven we onder andere de doelen die we nastreven met het verwerken van persoonlijke gegevens, de redenen voor de verwerking, hoe we persoonlijke data behandelen, wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wie we zijn en hoe u contact met ons op kunt nemen.

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als onderdeel van de functies van onze Google Analytics-applicatie plaatsen we een cookie op uw computer, smartphone of ander apparaat. Dit stelt ons in staat om u een uniek bezoekers-ID toe te wijzen, zodat we u kunnen herkennen wanneer u onze website de volgende keer bezoekt. We doen dit enkel voor onze eigen analytische doeleinden. Er zijn geen andere applicaties die cookies plaatsen.

Wanneer u zich daarnaast aanmeldt voor onze nieuwsbrief of wanneer u persoonlijke gegevens met ons deelt door het contactformulier op onze website in te vullen, dan zullen we deze persoonlijke gegevens die u gecommuniceerd heeft verwerken.

3. DOEL VAN DE VERWERKING

De persoonlijke gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het volgen van bezoekers om zo het aantal unieke bezoekers en herhaaldelijke bezoeken te kunnen analyseren, welke pagina’s er bezocht worden en in welke volgorde, de tijd die de bezoekers op welke pagina doorbrengen en welke acties er worden ondernomen op welke pagina’s
 • het sturen van de door u aangevraagde nieuwsbrieven
 • om contact met u op te nemen, telefonisch of via e-mail, om de specifieke reden waarvoor u contact met ons heeft opgenomen.

4. DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We zullen uw persoonlijke gegevens voor geen enkel ander doeleinde gebruiken dan beschreven in dit Privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken op een daarvoor geschikte en relevante manier en we zullen dit beperken tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. We zullen geen persoonlijke gegevens verwerken waarvan we weten of redelijkerwijs zouden moeten weten dat ze niet juist of niet up-to-date zijn; mocht dat het geval zijn dan zullen we uw persoonlijke gegevens bijwerken.

De informatie met betrekking tot het IP-adres, bezochte pagina’s en ondernomen acties zullen worden opgeslagen tot aan het einde van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin we u voor het eerst als bezoeker hebben herkend. De informatie die u ons verstrekt (inclusief het feit dat u toestemming geeft voor de verwerking) door middel van uw inschrijving voor onze nieuwsbrieven of door het invullen van contactformulieren op onze website, zal worden opgeslagen tot aan het einde van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin u dergelijke informatie met ons gedeeld heeft. Indien we van mening zijn dat de opslag van bepaalde persoonlijke gegevens niet langer nodig is met betrekking tot het oorspronkelijke doel van de verzameling van dergelijke gegevens, zullen we deze persoonlijke gegevens eerder dan hierboven vermeld verwijderen.

Wij zijn de enige partij die uw persoonlijke gegevens verwerkt. We zullen uw persoonlijke gegevens niet met derden delen.

We passen relevante technische en organisatorische maatregelen toe voor de beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens, waaronder de bescherming tegen onrechtmatige en illegale verwerking en tegen onvoorzien verlies, vernietiging of beschadiging.

5. TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Indien u bepaalde persoonlijke gegevens met ons deelt door het inschrijven voor onze nieuwsbrieven of door het sturen van informatie via een contactformulier op onze website, gaan we ervan uit dat u instemt met de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens voor het specifieke doel waarvoor u deze informatie heeft geleverd. Met betrekking tot de persoonlijke gegevens die kunnen worden verwerkt als gevolg van het plaatsen van een cookie, gaan we ervan uit dat u uw toestemming heeft gegeven door de “toestemming voor het plaatsen van cookies”. We gaan er in ieder geval vanuit dat uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens een vrijwillige, specifieke, geïnformeerde en eenduidige aanwijzing is van uw wens om uw persoonlijke gegevens te laten verwerken. We gaan ervan uit dat u voldoende bent geïnformeerd over het doel van de verwerking, de verwerking op zich en uw rechten.

Mocht u desondanks van mening zijn dat u niet ingestemd heeft, of niet wenst in te stemmen, met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, vragen we u ons per e-mail hierover te informeren en er verder vanaf te zien onze website te bezoeken. We willen u graag informeren dat u niet verplicht bent om uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens te geven. Uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens is ook niet vereist om een overeenkomst met ons aan te gaan. Indien u uw toestemming niet geeft, of indien u uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens intrekt, dan zullen we al uw persoonlijke gegevens verwijderen uit onze systemen en dientengevolge zult u geen nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft ingeschreven ontvangen, en u zult geen reactie ontvangen op eventuele vragen die u ons heeft gestuurd.

6. UW RECHTEN

U behoudt het recht:

 • ons om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen;
 • ons om rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen;
 • ons te vragen uw persoonlijke gegevens uit te wissen (het “vergeetrecht”)
 • te vragen om beperking van verwerking met betrekking tot uw gegevens;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • om dataportabiliteit aan te vragen;
 • om uw toestemming voor het verwerken op ieder moment in te trekken (dit heeft geen effect op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking);
 • om niet uitsluitend afhankelijk te zijn van geautomatiseerde besluitvorming gebaseerd op uw persoonlijke gegevens (of hieraan verbonden profielen);
 • om schade met betrekking enige schending van onze kant van de bepaling van de Algemene verordening gegevensbescherming of iedere andere wet met betrekking tot privacy die op dat moment van toepassing is te claimen;
 • een aanklacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien u een van uw rechten ten uitvoer wenst te brengen, vragen we u contact met ons op te nemen. Hieronder vindt u de contactgegevens.

7. DE CONTROLEUR

Wij zijn de controleur met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wij zijn KSE Process Technology B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gesitueerd aan de Rondweg 27, 5531 AJ Bladel, geregistreerd onder het KvK-nummer.

Mocht u vragen of verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid en/of de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar: marketing@kse.nl. U kunt ons ook bellen op 0497 383818.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

We behouden het recht dit Privacybeleid te wijzingen. We zullen u informeren in het geval deze wijzigingen relevant zijn, mits we over uw contactgegevens beschikken.